Fase 3 – Gedrag

Nu men bekend is met het product en heeft ervaren wat dit hen kan bieden, zullen ouders en opvoeders de methodiek actief willen gebruiken. In deze fase ligt de focus op het aankondigen van en bekendmaken met het aanbod van de lokale opvoedondersteuning zoals lezingen en Online Advies. Om deze lezingen onder de aandacht te brengen worden er posters en folders gedrukt met de lokale en actuele informatie over de lezingen en deze zullen op de verschillende instellingen worden verspreid.

De website

De website www.positiefopvoeden.nl is het informatie- en verwijspunt van Positief Opvoeden, Triple P en beschikbaar vanaf het moment dat deze voorbereidingsfase van de campagne van start gaat. De website is lokaal ingericht per regio en de site herkent het ip-adres van de bezoeker. Dit betekent dat de regio waarvandaan je inlogt, automatisch de regio is waarvan je de website te zien krijgt.

Kennis

Ouderwebsite

De website is volledig bedoeld om te ondersteunen, ouders kunnen hier tips lezen en, afhankelijk van de wensen van een regio, online vragen stellen aan getrainde beroepskrachten via de Online Advies tool. Op de website staan de gegevens, zoals adres, telefoonnummer en website, van de verschillende lokale en regionale instellingen die volgens de methode Triple P werken. Hierdoor krijgen ouders een overzicht van het aanbod in hun eigen omgeving en worden ze via de website doorverwezen naar lokale hulp.

Beroepskrachtenwebsite

Ook beroepskrachten halen op de website hun informatie. De website vormt zo de tussenstap tussen massamedia en de fysieke dienstverlening. Er bestaat een open en een gesloten deel voor beroepskrachten. Het open gedeelte is voor professionals, verwijzers en andere geïnteresseerden die niet Triple P getraind zijn. Op deze pagina kunnen ze informatie vinden over de methode Positief Opvoeden, Triple P. Het gesloten gedeelte van de website voor beroepskrachten is toegankelijk na het invoeren van een login naam en wachtwoord. Op de gesloten website staat alles wat nodig is om Positief Opvoeden, Triple P interventies uit te kunnen voeren. Ook is er een webwinkel waar beroepskrachten onder andere Tipsheets, gedragskaarten, posters, folders en flyers kunnen bestellen.
De beroepskrachtenwebsite ondersteunt de beroepskracht bij de uitvoering van Positief Opvoeden, Triple P en draagt bij aan de kwaliteitbewaking. De site zorgt er voor dat de getrainde professional op de hoogte wordt gehouden van nieuwe ontwikkelingen,  werkmethoden en materialen binnen Positief Opvoeden, Triple P. Altijd beschikbaar en te vinden op dezelfde plaats.

Verwijzen

Basisprincipes materiaal (flyer en A2 poster)

Door middel van zowel flyers en posters waar de vijf basisprincipes op staan beschreven, worden ouders bekend gemaakt met Positief Opvoeden, Triple P en doorverwezen naar de website. De flyers en posters kunnen worden neergelegd/opgehangen in bijvoorbeeld de instellingen en consultatiebureaus, en actief worden uitgedeeld door bijvoorbeeld verloskundigen, kinderartsen en opvoeddeskundigen. Ook  kunnen deze middelen gebruikt worden om de basisprincipes van Positief Opvoeden, Triple P uit te leggen aan ouders, waarbij gebruik gemaakt kan worden van voorbeelden uit hun gezinssituatie.

A3 cursus/lezingposters (inprintbaar)

Deze posters zijn bedoeld om de Lezingen en Cursussen Positief Opvoeden, Triple P in een specifieke regio/stadsdeel onder de aandacht te brengen bij ouders. Tijdens het bestellen van deze posters in de webwinkel kun je de data en locaties van de aangeboden cursussen en lezingen invullen. Deze regionale en actuele informatie wordt op de posters gedrukt en worden naar de instelling of beroepskracht gestuurd. Deze posters kunnen in de instellingen worden opgehangen. Als de posters worden besteld via de webwinkel dan komen de data ook automatisch op de ouderwebsite van Positief Opvoeden, Triple P te staan.

A5 cursusfolders (inprintbaar)

Deze folders zijn bedoeld om de Cursus Positief Opvoeden, Triple P in een stadsdeel/regio onder de aandacht te brengen bij ouders. Aan de binnenzijde staat wat ouders kunnen verwachten van de cursus. Op de achterkant is ruimte voor de actuele cursusagenda. Bij het bestellen van de cursusfolder kunnen via de website de data en locaties van de cursussen worden ingevuld. Deze gegevens worden dan achter op de folder geprint waardoor de ouders actuele en regionale informatie over de aangeboden cursussen ontvangen. Indien de folders via de webwinkel worden besteld komen de data ook automatisch op de ouderwebsite van Positief Opvoeden, Triple P.

Flyers en Posters Artikelen

Op elke flyer/poster staat een artikel over een opvoedonderwerp. De flyers kunnen in een flyerrek gestopt worden, in een wachtkamer neergelegd worden of actief uitgedeeld worden aan ouder(s), de posters kunnen in instellingen, scholen of wachtkamers opgehangen worden.

Advertentie Lezingen Positief Opvoeden, Triple P

Deze advertentie is bedoeld om een Lezing van Positief Opvoeden onder de aandacht te brengen bij ouders in een bepaalde regio. De advertentie is geschikt om te plaatsen in lokale kranten. De naam van de betreffende regio en de locatie waar de lezing gehouden wordt kan zelf ingevuld worden.

Advertentie (Tiener)Cursus Positief Opvoeden

Deze advertentie is bedoeld om een (Tiener)Cursus van Positief Opvoeden onder de aandacht te brengen bij ouders in een bepaalde regio. De advertentie is geschikt om te plaatsen in lokale kranten. De naam van de betreffende regio en de locatie waar de (Tiener)Cursus gehouden wordt kan zelf ingevuld worden.

Destigmatiseren

Outdoor gevelborden

Gevelborden zijn bedoeld voor instellingen, om aan ouders te laten zien dat er Triple P getrainde beroepskrachten werken. Op het gevelbordje staat: “Deze instelling biedt Positief Opvoeden, Triple P aan”. Een gevelbord kan buiten op de muur van een instelling worden bevestigd. Hiermee is het voor ouders duidelijk waar ze een interventie van het aanbod van Positief Opvoeden, Triple P kunnen halen.

Krantenartikelen

De krantenartikelen van Triple P zijn opgemaakt in Positief Opvoeden stijl, zodat ze geplaatst kunnen worden in een nieuwsbrief of in de (lokale) krant. Deze artikelen zijn in zwart/wit en kleur beschikbaar en kunnen gedownload worden van de website voor beroepskrachten.

Televisie- en radioreclame

Ter promotie van het programma en het regionale aanbod bestaat er zowel een televisie als een radioreclame die ingezet kunnen worden.

Tipkranten

De Tipkrant is bestemd voor alle ouders. De Tipkrant biedt een ideale mogelijkheid om ouders op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de inhoud van Positief Opvoeden. Instellingen, zowel uitvoerders als verwijzers, kunnen alle edities van de Tipkrant kosteloos bestellen via tipkrant@positiefopvoeden.nl. Ouders kunnen op de website de Tipkrant ook downloaden. Bij een nieuwe uitgave kan de Tipkrant actief uitgereikt worden waarmee verbinding kan worden gemaakt tussen de Tipkrant en de beschikbare mogelijkheden om de ouder ook met Positief Opvoeden te ondersteunen